Chat ngay!
>

Quạt điều hòa

Tiết kiệm
29%
Quạt điều hòa làm mát không khí Nikio YF-60/230W
Giá gốc: 6,900,000 VNĐ
Giá bán:   4,900,000 VNĐ
Tiết kiệm
53%
Máy làm mát không khí gia đình Nikio XB-3500/120W
Giá gốc: 5,500,000 VNĐ
Giá bán:   2,600,000 VNĐ
Tiết kiệm
34%
Máy làm mát không khí 2 tầng Nikio GY-25
Giá gốc: 5,900,000 VNĐ
Giá bán:   3,900,000 VNĐ
Tiết kiệm
16%
Quạt điều hòa không khí Nikio YF-46
Giá gốc: 5,500,000 VNĐ
Giá bán:   4,600,000 VNĐ
Tiết kiệm
39%
Quạt điều hòa không khí Nikio NK-35
Giá gốc: 5,900,000 VNĐ
Giá bán:   3,600,000 VNĐ
Tiết kiệm
13%
Máy làm mát không khí nhà xưởng Nikio NK-13000
Giá gốc: 10,900,000 VNĐ
Giá bán:   9,500,000 VNĐ
Tiết kiệm
8%
Máy làm mát không khí công nghiệp Nikio NK-8000/ 290W
Giá gốc: 9,200,000 VNĐ
Giá bán:   8,500,000 VNĐ
Tiết kiệm
33%
Quạt điều hòa mát không khí Nikio YJ-6000/ 230W
Giá gốc: 6,900,000 VNĐ
Giá bán:   4,600,000 VNĐ
Giá bán:   Gọi để biết giá

Quạt máy làm mát không khí Nikio YJ-X25C/115W


Giá: Gọi để biết giá

Quạt điều hòa làm mát không khí Nikio YF-60/230W


Giá: 4,900,000 VNĐ

Máy làm mát không khí gia đình Nikio XB-3500/120W


Giá: 2,600,000 VNĐ

Máy làm mát không khí Nikio MFC-12000/ 410W


Giá: Gọi để biết giá

Máy làm không khí Nikio LL45/230W


Giá: Gọi để biết giá

Máy làm mát không khí 2 tầng Nikio GY-25


Giá: 3,900,000 VNĐ

Quạt điều hòa không khí Nikio YF-46


Giá: 4,600,000 VNĐ

Quạt điều hòa không khí Nikio NK-35


Giá: 3,600,000 VNĐ

Máy làm mát không khí nhà xưởng Nikio NK-13000


Giá: 9,500,000 VNĐ

Máy làm mát không khí công nghiệp Nikio NK-8000/ 290W


Giá: 8,500,000 VNĐ

Quạt máy làm mát không khí công nghiệp Nikio SL70Y


Giá: Gọi để biết giá

Quạt điều hòa công nghiệp Nikio MFC-18000/ 720W


Giá: Gọi để biết giá

Quạt điều hòa mát không khí Nikio YJ-6000/ 230W


Giá: 4,600,000 VNĐ