Chat ngay!
>
Pin dự phòng Pin dự phòng romoss

Hãng ROMOSS

Tiết kiệm
35%
Pin sạc dự phòng điện thoại Romoss Sense 4 Plus 10400mAh/ LCD/ 2 USB
Giá gốc: 530,000 VNĐ
Giá bán:   345,000 VNĐ
Tiết kiệm
37%
Pin sạc dự phòng Romoss Sense 6 Plus 20000mAh/ PH80
Giá gốc: 750,000 VNĐ
Giá bán:   470,000 VNĐ
Tiết kiệm
42%
Pin sạc dự phòng Romoss Sailing 5/ 13000mAh/ PH50-301/ Trắng
Giá gốc: 900,000 VNĐ
Giá bán:   520,000 VNĐ
Tiết kiệm
52%
Pin sạc dự phòng Romoss Sailing 4/ 10400mAh/ PH40-301 / Trắng
Giá gốc: 880,000 VNĐ
Giá bán:   420,000 VNĐ
Tiết kiệm
57%
Pin sạc dự phòng romoss Sailing 3/ 7800mAh/ PH30-301 (màu trắng)
Giá gốc: 749,000 VNĐ
Giá bán:   320,000 VNĐ
Tiết kiệm
47%
Pin sạc dự phòng romoss polymos 10 PB10/ 10000mAh (2 cổng usb ra)
Giá gốc: 690,000 VNĐ
Giá bán:   365,000 VNĐ
Tiết kiệm
51%
Pin sạc dự phòng Romoss Polymos 5 PB05/ 5000mAh (2 cổng usb ra)
Giá gốc: 490,000 VNĐ
Giá bán:   240,000 VNĐ
Tiết kiệm
27%
Pin sạc dự phòng romoss sense 3 PH30/ 6000mAh (2 cổng usb)
Giá gốc: 350,000 VNĐ
Giá bán:   255,000 VNĐ
Tiết kiệm
47%
Pin sạc dự phòng romoss solo 6 PH80/ 16000mAh (2 cổng sạc)
Giá gốc: 890,000 VNĐ
Giá bán:   470,000 VNĐ
Tiết kiệm
55%
Pin sạc dự phòng romoss solo 5 PH50/ 10000mah
Giá gốc: 790,000 VNĐ
Giá bán:   355,000 VNĐ
Tiết kiệm
47%
Pin sạc dự phòng Romoss Solo 3 PH30/ 6000mAh (màu trắng)
Giá gốc: 490,000 VNĐ
Giá bán:   260,000 VNĐ
Tiết kiệm
46%
Pin sạc dự phòng Romoss Sense 4/ 10400mAh
Giá gốc: 590,000 VNĐ
Giá bán:   320,000 VNĐ
Tiết kiệm
52%
Pin sạc dự phòng Romoss Sense 6 - 20000mAh
Giá gốc: 890,000 VNĐ
Giá bán:   430,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng điện thoại Romoss Sense 4 Plus 10400mAh/ LCD/ 2 USB


Giá: 345,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng Romoss Sense 6 Plus 20000mAh/ PH80


Giá: 470,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng Romoss Sailing 6/ 20800mAh/ PH80-301/ Trắng


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng Romoss Sailing 5/ 13000mAh/ PH50-301/ Trắng


Giá: 520,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng Romoss Sailing 4/ 10400mAh/ PH40-301 / Trắng


Giá: 420,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng romoss Sailing 3/ 7800mAh/ PH30-301 (màu trắng)


Giá: 320,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng romoss sailing 2/ 5200mAh/ PH20-301 (trắng)


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng romoss Sailing 1/ 2600mAh - trắng


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng romoss polymos 10 PB10/ 10000mAh (2 cổng usb ra)


Giá: 365,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng Romoss Polymos 5 PB05/ 5000mAh (2 cổng usb ra)


Giá: 240,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng romoss sense 3 PH30/ 6000mAh (2 cổng usb)


Giá: 255,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng romoss solo 9 PHA0/ 20000mAh (3 cổng sạc)


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng romoss solo 6 PH80/ 16000mAh (2 cổng sạc)


Giá: 470,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng romoss solo 5 PH50/ 10000mah


Giá: 355,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng Romoss solo 4s PH40S/ 8000mAh cải tiến


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng Romoss Solo 4 PH40/ 8000mAh (màu trắng)


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng Romoss Solo 3 PH30/ 6000mAh (màu trắng)


Giá: 260,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng romoss solo 2 PH20/ 4000mAh (màu trắng)


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng romoss solo 1 PH10/ 2000mAh (trắng)


Giá: Gọi để biết giá

Pin sạc dự phòng Romoss Sense 4/ 10400mAh


Giá: 320,000 VNĐ

Pin sạc dự phòng Romoss Sense 6 - 20000mAh


Giá: 430,000 VNĐ